โอ.เค. ว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนั้นเราอาจจะยังไม่เก่งพอ เพราะความรู้ยังน้อย และการมีต้นทุนที่จำกัด เพื่อจะใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งการผลิต และการส่งเสริมการขาย

แต่เมื่อเราสร้างแบรนด์สินค้าจนเป็นที่ต้องการของตลาด ไปไหนมาไหนใครๆก็รู้จัก และลูกค้าเรียกร้องที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น จากที่เราทำการขายเอง ดูแลเองทั้งหมด ก็ต้องมีการวางแผนทางธุรกิจ ขยายตลาดออกไป โดยหาตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งต่อสินค้าไปตามต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ยอดขายมากขึ้น และเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นด้วย

เราก็จะได้มีเวลามากขึ้น ในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ โดยไม่ต้องขายเองทั้งหมด โดยส่งต่อหน้าที่ให้กับตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดเป็นผู้ติดต่อกับรายย่อยๆต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอด ขยายธุรกิจอาหารเสริมที่น่าสนใจเลยทีเดียว