สินค้าน้องใหม่ที่พึ่งผ่านกระบวนการผลิตเสร็จออกมา จะไปต่อไม่ได้เลย หากขาดการส่งเสริมการขายที่ดี ดังนั้นเมื่อทำการผลิตสินค้าเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไป คือ วางแผนงานด้านการตลาด เพื่อทำการโปรโมทสินค้า ให้ลูกค้าได้รู้จัก ว่ามีสินค้าที่เกี่ยวกับ อาหารเสริม ตัวใหม่ได้เปิดตัวแล้ว สามารถมาหาซื้อได้เลย

การเปิดตัวสินค้า ก็เพื่อให้สื่อได้มาทำข่าว เผยแพร่ออกไปสู่ประชาชน ในจุดนี้ ทางทีมงาน บริษัท ยาดี จำกัด จะเข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำในการช่วยท่านที่พึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารเสริม ได้เข้าใจและเรียนรู้การทำงาน ด้านการตลาด และการส่งเสริมการขาย

เพื่อให้การขายสินค้าของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถมีทุนมาหมุนเวียนในการสั่งการผลิตสินค้าเพิ่มในรอบต่อๆไปด้วย ดังนั้นเรื่องของการทำการตลาดจึงไม่ควรมองข้ามแต่อย่างใด