7

บริษัท ยาดี จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรไทยทุกชนิดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งรับผลิตอาหารเสริม ซึ่งมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทั่วประเทศ และสำหรับระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ยาดี จำกัด นับได้ว่าเป็นบริษัทที่มุ่งหวังและเน้นย้ำกับการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยพิสูจน์ได้จากที่บริษัท ได้เติบโตและก้าวไปไกลถึงระดับต่างประเทศ และมีการขยับขยายช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพให้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และช่องทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น การผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้มีการเน้นย้ำทางด้านประโยชน์และการดูแลรักษาโรค กับสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และอีกหนึ่งบริการที่บริษัท ยาดี จำกัด ต้องการเน้นย้ำมากที่สุด นั่นก็คือ การให้บริการรับผลิตอาหารเสริมสกัดจากสมุนไพรทุกชนิด
ซึ่งจากที่ผ่านมา บริษัทสามารถสรรหาเทคโนโลยีการวิจัยต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่ละทิ้งกับการคิดค้นและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งคอยนำเสนอสมุนไพรที่ดีของประเทศไทยโดยตรง เพื่อที่จะเป็นวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ ที่กลับกลายมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างสูงสุดนั่นเอง โดยในปัจจุบัน บริษัท ยาดี จำกัด ได้ให้บริการรับผลิตอาหารเสริมสารสกัดจากสมุนไพรต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบแคปซูลต่าง ๆ หรือเป็นเม็ดอัด,ซอฟท์เจลหรือแบบน้ำ ซึ่งทางลูกค้าสามารถนำเสนอโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์มาได้ทันที โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยาดี จำกัด ส่วนใหญ่ ถูกคิดค้นและพัฒนา พร้อมทั้งมีการนำเสนอวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีอย่างมีคุณภาพ และเปิดให้บริการแก่ประชาคมทั่วโลก ซึ่งการสนับสนุนการวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับผลิตอาหารเสริม และสมุนไพรที่สร้างประโยชน์ให้กับสุขภาพได้อย่างมากมาย เปรียบเสมือนเป็นการสร้างความเข้าใจ และสร้างจุดโดดเด่นให้กับคุณสมบัติของสมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น และอีกแง่มุมหนึ่ง บริษัท ยาดี จำกัด เปรียบเสมือนเป็นองค์กรที่พยายามส่งเสริม และดูแลอนุรักษ์สมุนไพรไทยที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันอาจจะมองข้ามและไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญได้เท่ากับสมัยเก่าก่อน โดยการดำเนินการทุก ๆ รูปแบบของบริษัท ยาดี จำกัด มักจะเป็นการดำเนินการอย่างครบถ้วนแบบครบวงจร โดยเฉพาะการให้บริการรับผลิตอาหารเสริม ที่สามารถเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตอันใกล้ ซึ่งรูปแบบการให้บริการจากบริษัท ยาดี จำกัดนั้น จะเป็นไปในรูปแบบ OEM SERVICE เท่านั้น ซึ่งนอกจากคุณจะได้รับในส่วนประโยชน์ที่คุณต้องการแล้ว คุณยังคงได้รับบริการดี ๆ จากบริษัท ยาดี จำกัด ในการติดต่อขอใช้บริการต่าง ๆ จากบริษัทโดยตรงอีกด้วย และเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า คุณจะสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจในรูปแบบง่าย ๆ โดยใช้ทุนเพียงเล็กน้อย แต่สามารถสร้างแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ ส่วนทางด้านการนำเสนอแพ็คเก็จจิ้งนั้น ทางบริษัทมีทีมงานกราฟฟิกที่มีฝีมือระดับมืออาชีพ การนำเสนอด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ ๆ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นตามความต้องการที่คุณได้นำเสนอมา โดยมีการรับประกันคุณภาพ กับประสิทธิภาพของโรงงานรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร ที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับทางด้านการผลิตในรูปแบบ GMP ซึ่งนอกจากเราจะเป็นผู้ให้บริการรับผลิตอาหารเสริม พร้อมทั้งสร้างแบรนด์เนมและแพ็กเกจจิ้งให้กับคุณลูกค้าแล้ว เรายังคงให้คำปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของการจัดจำหน่าย และเรายังคงพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องการตลาด เนื่องจากบริษัทมีทีมงานทางด้านการตลาด ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกว่าสิบปี ที่จะสามารถให้คำปรึกษาและคอยดูแลคุณลูกค้าอย่างครบวงจร
และนี่ก็คือศักยภาพและประสิทธิภาพของ บริษัท ยาดี จำกัด ซึ่งเราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการเกี่ยวกับการรับผลิตอาหารเสริมจากสารสกัดสมุนไพรทุกชนิด ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐาน GMP ที่สามารถรับรองประสิทธิภาพทางด้านการผลิตของบริษัทได้อย่างครบถ้วน โดยที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจกับบุคคลากรภายในบริษัท ที่นับได้ว่ามีประสบการณ์ความเป็นนักการตลาดระดับมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าสิบปีขึ้นไป และเรายังคงเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการเกี่ยวกับการรับผลิตอาหารเสริม พร้อมทั้งเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีความโดดเด่นทางด้านคุณภาพอย่างมากมาย จนกระทั่งส่งเสริมและเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนที่ดีและมีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษาและดูแลคุณอย่างถึงที่สุด เพื่อให้คุณไปสู่การดำเนินกิจการเกี่ยวกับอาหารเสริมได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมิใช่แค่เพียงเป็นผู้ออกแบบและรับผลิตอาหารเสริมเพียงเท่านั้น แต่บริษัท ยาดี จำกัด ยังเน้นย้ำในการสร้างรูปแบบการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ทุกท่านโดดเด่นไปทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดดเด่นไปทางด้านบริษัทและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพ ตลอดจนกระทั่งกลับกลายเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารเสริม ด้วยตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทั่วโลก