สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมาในครั้งแรกๆ มักจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ในเรื่องของคุณภาพเราก็พยายามเน้นย้ำอยู่เสมอว่าต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตที่สุด

เมื่อสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาด เราจะได้รับข้อมูล ทั้งคำติและคำชม กลับเข้ามาว่าสินค้านั้นๆ มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

เพราะเราจะได้นำข้อมูลจากรายงานนั้น มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนกว่าจะได้คุณภาพดี ตามที่ตลาดต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทยาดีนั้น มีทีมงานที่ช่วยในการคิดค้นสูตร และทีมงานที่วิจัยสมุนไพร เพื่อจะได้สูตรและวัตถุดิบในการผลิตที่ลงตัวอย่างที่สุด

เมื่อผ่านการพัฒนามาแล้ว ก็จะได้ผลิตสินค้าออกมาใหม่ ให้ได้คุณภาพ ตรงตามที่ตลาดต้องการ และสินค้าต้องดีกว่าเดิมด้วย