12

สินค้าที่ได้คุณภาพ มักจะมาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ สังเกตได้จากการได้ร่วมงานกับทางทีมงาน บริษัท ยาดี จำกัด เราสามารถให้ความไว้วางใจในการผลิต เนื่องจากทางบริษัท มีโรงงานที่ได้มาตรฐาน การผลิต GMP ระดับสากล ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ

สินค้าทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการบรรจุลงกล่อง หรือ แพคเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

ดังนั้นทุกขั้นตอนต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง จะมีข้อผิดพลาดไม่ได้เลย เพราะสินค้าจะต้องผ่านเกณฑ์ของ อย. ทุกครั้งที่ผลิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ปลอดภัย จริงๆ

โรงงานที่ดี ก็ต้องมีทีมงานหรือบุคลากรที่มีความรู้ ที่จะควบคุมเครื่องจักร ทั้งหน่ายวิศวกรโรงงาน หน่ายซ่อมบำรุง ต้องมีความพร้อม และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อคุณภาพที่ดีของโรงงาน