ในปัจจุบันนี้ คนที่สนใจพืชสมุนไพรธรรมชาติอย่างแท้จริงนั้นหาได้ยากมาก โลกทุกวันนี้นับวันมีแต่ยิ่งถูกทำลาย ป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร นั้นก็เหลือน้อยลงทุกวัน ผืนป่าน้อยลง ก็ทำให้พืชสมุนไพรตามธรรมชาติลดลงไปด้วย มีแต่จะรอวันสูญพันธุ์ไปจากป่า

แต่ก็ยังดีที่มีทีมวิจัยที่มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของสมุนไพรอยู่ ที่คอยรักษา พืชพันธุ์ต่างๆไว้ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาออกมาเป็นตัวยา เนื่องจากสมุนไพรเป็นทั้งพืชที่ทานได้และใช้สกัดออกมาเพื่อเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคก็ได้ หรือเป็นอาหารเสริมก็ดี ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามคุณประโยชน์ของสมุนไพรธรรมชาติ

ซึ่ง บริษัทยาดี ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรเป็นอย่างมาก จึงดำเนินการให้มีทีมวิจัยในด้านนี้ไว้ในทีมด้วย