apps

เราเชื่อมันในโรงงาน และมาตรฐานการผลิต

ในฐานะคนที่พึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆ การจะเลือกให้ใครเป็นผู้ผลิตสินค้า จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ ความรวดเร็วในการผลิต และความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้รับงานในการผลิต เพราะสินค้าจำเป็นต้องเสร็จทันเวลาและผลิตออกมาได้คุณภาพตามที่ควรจะเป็นเท่านั้น

เพราะการดำเนินการทำธุรกิจจำเป็นต้องมีทุนส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ดังนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วเราก็คาดหวัง จะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนกลับมา

หลังจากเราได้พยายามพูดคุยกับหลายๆบริษัท ในการจะผลิตอาหารเสริม สมุนไพร แล้วก็พบว่าที่ บริษัท ยาดี จำกัด มีการให้คำแนะนำที่ดีมากมาย เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการจะทำธุรกิจส่วนตัวที่สุด

เนื่องจากว่า ทางบริษัทยาดี มีทั้งทีมงานที่มีความรู้เรื่องอาหารเสริมอย่างแท้จริง สามารถในคำแนะนำในการ คิดค้นสูตรและพัฒนาสูตร รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีโรงงาน ผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่จะสามารถรองรับการผลิต สินค้าจำพวกอาหารเสริมได้ตามที่เรากำหนด หรือตามขั้นต่ำของข้อตกลงเบื้องต้นได้

ด้วยมาตรฐานการผลิตที่สูง บวกกับคุณภาพ ของโรงงานที่ดี ทำให้เรามั่นใจได้ว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดที่ผลิตไป จะออกมาได้มาตรฐาน เสร็จทันเวลา และพร้อมส่งออกจำหน่ายได้ทันที

หากโรงงานสามารถทำออเดอร์สินค้าได้ทันเวลา ก็ส่งผลดีต่อการวางแผนงานในด้านอื่นๆด้วย เช่นด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย หรือการเปิดตัวสินค้าได้ทันเวลาที่กำหนด เพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรามั่นใจในโรงงานและกระบวนการผลิตของ บริษัทยาดี เป็นอย่างยิ่ง