รับผลิตอาหารเสริม-09

เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
อย่างที่ทราบกันดี ว่าบริษัทเรารับผลิตอาหารเสริมซึ่งเป็นสารสกัดจากสมุนไพรเป็นหลัก ซึ่งจะผลิตออกมาในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น แคปซูล, เม็ดอัด, ซอฟท์เจล, น้ำ, ผง เป็นต้น
เราเน้นวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติ ทุกอย่างเน้นมาจากธรรมชาติเป็นหลัก นั่นเพราะอะไรก็ตามที่มาจากธรรมชาติเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี และมีการนำพืชสมุนไพรมาใช้เป็นยาทั้งแบบรักษาโรค และเพื่อสุขภาพที่ดีมาช้านานแล้วนั่นเอง
สมุนไพรทั้งจากธรรมชาติ และสมุนไพรที่นำพันธุ์มาปลูกเอง ล้วนผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี ภายใต้การควบคุม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี เราจำเป็นต้องดูแลสมุนไพร ตั้งแต่การเพาะปลูก ก็คัดสายพันธุ์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ควรเป็น เมื่อนำมาผลิตเป็นอาหารเสริม โดยการสกัดสมุนไพรออกมา ก็จะได้วัตถุดิบในปริมาณที่ต้องการพอดี
ซึ่งการผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน ตามโจทย์ที่ตลาดต้องการ ในการดูแลสุขภาพร่างกายที่ต่างกัน บางอย่างใช้เฉพาะจุด บางอย่างใช้ทา บางอย่างใช้ทาน ดังนั้นต้องมีการคัดแยกสมุนไพรต่างๆ ออกจากกันเพื่อให้ได้วัตถุดิบตามความต้องการ
ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนเราใส่ใจในคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น ออกมาได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ก็เพื่อให้การตรวจสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนยาเป็นไปอย่างถูกต้องด้วย ถ้าสินค้าไม่ดีจริง หรือ ไม่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย ก็ไม่สามารถจะขึ้นทะเบียนยาได้
วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ จึงต้องผ่านการคิดค้นสูตร มาเป็นอย่างดี โดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะเข้ามาช่วยท่านในการสร้างสูตรยาขึ้นมา หรือหากท่านมีสูตรอยู่แล้วก็จะได้นำมาหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะสามารถผลิตออกมาตามที่ต้องการได้หรือไม่