โรงงาน สถานที่ผลิต ก็เป็นสิ่งสำคัญ การจะผลิตสินค้า อย่าง อาหารเสริม ต่างๆ ทั้ง อาหารเสริมลดน้ำหนัก อาหารเสริมสมุนไพร อาหารเสริมท่านชาย หรือ อาหารเสริมอื่นๆ ต่างก็ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย

เพราะประเทศไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนา และกำลังจะเข้าสู่การเป็น AEC ดังนั้น การสร้างอุตสาหกรรม การผลิตต่างๆ ย่อมต้องได้คุณภาพ รวมถึงแรงงานที่เข้ามา ก็ต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือต่างๆด้วย

ยิ่งเป็นโรงงานผลิตยาด้วยแล้ว ยิ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข็มงวด เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาจจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้เช่นกัน

บริษัท ยาดี จำกัด รับผลิตอาหารเสริม เพื่อสุขภาพ จึงต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ในการผลิต โดยโรงงานของเรานั้นเป็น โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก

นอกจากโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้ว วัตถุดิบที่ใช้ ก็ต้องได้มาตรฐาน ด้วยเช่นกัน เพราะทุกกระบวนการต้องผ่านการตรวจสอบ ก่อนที่จะผลิตเป็นสินค้าออกมา จนถึงขั้นตอนการบรรจุลงขวด หรือ บรรจุลงกล่อง เพื่อขนส่งออกไปวางตามจุดที่จะจำหน่ายต่อไป

นอกจากนี้เรายังมีวิศวกรที่คอยคุมเครื่องจักรในโรงงาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามกำหนด ไม่มีอะไรติดขัด รวมไปถึงพนักงานฝ่ายต่างๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้งานในโรงงาน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ที่โรงงานมีการทดสอบพนักงาน และตรวจสอบโรงงาน เป็นประจำ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการผลิตที่มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเอง

หากท่านสนใจมาผลิตสินค้าจำพวก อาหารเสริม ขอเชิญได้เลย เรามีทีมที่จะคอยแนะนำท่าน และสามารถมาชมโรงงานการผลิตสินค้าได้ด้วย